YÜKLENİYOR

DEĞERLERİMİZ


 • Ülkemizin ve milletimizin varlığı bizim de varlık sebebimizdir. Yaptığımız her işte ülkemizin ve milletimizin faydasını gözetiriz.
 • Yaptığımız üretim ve verdiğimiz hizmetlerde beklentiyi anlar, beklentiden fazlasını yerine getiririz.
 • Dürüstlük ve güvenilirlik bizim için bir meziyet olarak adlandırılmamakta, kişiliğin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Şirket içi ve dışında kurduğumuz her tür iletişimde bu değerler gözetilir.
 • Karşılıklı güven ilkesi ile saygın bir çerçeve içinde örnek bir tutumla çalışmak, ticari itibarımız için temel aldığımız unsurlardandır.
 • Kuruluş çalışanlarımız görüş ve düşüncelerini paylaşırken saygı, açıklık, dürüstlük ve sorumluluk ilkelerine bağlı olarak davranırlar.
 • Kuruluş çalışanlarımız görüş ve düşüncelerini paylaşırken saygı, açıklık, dürüstlük ve sorumluluk ilkelerine bağlı olarak davranırlar.
 • Kuruluş ve çalışanları tüm kurulan iş ilişkilerinde tarafsız, adil ve saygılı davranmayı esas olarak kabul ederler.
 • Çalışanlarımız yasaların emrettiği gibi işverenimize bağlılık ilkesi ile ve sadakatten ödün vermeden çalışırlar.
 • Çalışanlarımız işi gereği ulaşma izni olan ya da olmayan tüm bilgilerin güvenliğini sağlamaktan sorumludurlar.
 • Çalışanlarımız kuruluşun saygınlığının korunması ve yüceltilmesi için, kuruluş içinde ve dışında tüm davranışlarında özenli olurlar ve kuruluşa karşı sorumluluklarını eksiksiz yerine getirirler.
 • Çalışanlar ülkemizin yasalarına ve kuruluşun tebliğ ettiği tüm uygulamalara koşulsuz uyarlar.